Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Tổ Truyền thông

Tổ Truyền thông

Tổ Truyền thông - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Lãnh đạo khoa phòng:

- Tổ trưởng: Ths Lê Đào Mai Trang

- Tổ phó: Ths Đặng Quốc Hoàn

1. VỊ TRÍ - CHỨC NĂNG:

Tổ Truyền thông chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về kế hoạch hoạt động, tổ chức thực hiện công tác truyền thông và quảng bá hình ảnh của Bệnh viện

2. NHIỆM VỤ CHUNG:

Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc bệnh viện quản lý, tổ chức về công tác truyền thông, các hoạt động quảng bá thương hiệu, quan hệ công chúng của bệnh viện.

 1. Làm đầu mối thay mặt Ban Giám đốc làm việc với các cơ quan truyền thông, báo chí.
 2.  
 3. Tổ chức lưu trữ và khai thác hình ảnh, video, ... của Bệnh viện
 4.  
 5. Củng cố và duy trì hoạt động của website, mạng xã hội (facebook, twitter…), kênh Youtube; xây dựng các sản phẩm truyền thông quảng bá hình ảnh của Bệnh viện.
 6.  
 7. Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định.

3. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

 1. Thực hiện công tác Truyền thông của Bệnh viện theo Kế hoạch năm cũng như các sự kiện đột xuất diễn ra tại Bệnh viện.
 2.  
 3. Xây dựng, duy trì và phát triển hoạt động các trang thông tin điện tử. Chịu trách nhiệm khai thác, đăng tải các thông tin của Bệnh viện.
 4.  
 5. Chịu trách nhiệm về nội dung, hình thức thông tin tuyên truyền; Quản lý hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin tuyên truyền;
 6.  
 7. Phối hợp với các khoa, phòng trong Bệnh viện thực hiện các chủ đề để quảng bá thương hiệu của Bệnh viện và thực hiện truyền thông giáo dục sức khỏe.
 8.  
 9. Là đầu mối duy trì quan hệ, cung cấp thông tin cho báo chí.
 10.  
 11. Theo dõi, ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng, và xử lý khủng hoảng truyền thông.
 12.  
 13. Phối hợp thực hiện truyền thông trong tình huống khẩn cấp.
 14.  
 15. Phối hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng, lực lượng tình nguyện viên để phổ biến cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân các thông tin về quy trình khám – chữa bệnh, bảo hiểm y tế, thông tin sức khỏe.
 16.  
 17. Lưu giữ hình ảnh, tư liệu về bệnh viện để phục vụ truyền thông lâu dài.