Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến

Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến

Trung tâm Đào tạo và chỉ đạo tuyến

 • Lãnh đạo khoa hiện nay:

Giám đốc trung tâm : ThS.BS Nguyễn Cảnh Chương

Phó giám đốc trung tâm:  ThS. Trần Thị Hải Dung

                                          ThS. Lê Huyền Nga

Phòng Nghiên cứu khoa học chỉ đạo tuyến tiền thân là đơn nguyên của phòng kế hoạch tổng hợp, được thành lâp theo Quyết định số 84/QĐ-SYT ngày 16/1/1009 của Ủy ban nhân nhân thành phố Hà Nội. Hiện nay, Phòng NCKH-CĐT là phòng chức năng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Lãnh đạo các thời kỳ:

* Từ    /10/2009 đến 01/05/2012: TS.BS Nguyễn Công Nghĩa

* Từ    /06/2012 đến nay: ThS.BS Nguyễn Cảnh Chương

NHÂN LỰC :  Tổng số : 19 cán bộ (04 cán bộ kiêm nhiệm)

 • Thạc sỹ bác sỹ: 05              
 • Bác sỹ: 02
 • Thạc sỹ QL: 01
 • Điều dưỡng, NHS: 08
 • Cử nhân khác: 03
 • Kỹ sư tin học: 01

Nhiệm vụ của phòng NCKH - CĐT:

 • Nghiên cứu khoa học
 • Chỉ đạo tuyến
 • Đào tạo
 • Hợp tác quốc tế
 • Các thành tích đã đạt được:
  - Số đề tài khoa học
 • + Đề tài cấp thành phố: 02
 • + Đề tài cấp cơ sở: 25
 • + Đề tài đa quốc gia: 03
  - Hội nghị khoa học – chỉ đạo tuyến năm 2010, 2011,2012, 2013,2014
  - Chỉ đạo tuyến: chuyển giao công nghệ theo kế hoạch, hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu
 • - Đào tạo:
 • + Số lớp: 10 lớp
 • + Đối tượng: BS, NHS, ĐD trong bệnh viện, các tuyến và các vùng lân cận

- Công tác sàng lọc cho trẻ sơ sinh sau đẻ: 108.723.000 trẻ (chuyển viện 475 cháu nghi ngờ mất thính lực)
- Xây dựng thư viện:  Thu thập gần 300 đầu sách, báo, tạp chí sản phụ khoa hàng đầu thế giới được in và đóng quyển với chất lượng cao