Cấp cứu khẩn cấp

024 3834 3181

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Công nghệ thông tin

Phòng Công nghệ thông tin - Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

- Lãnh đạo khoa hiện nay:

+ Trưởng phòng: Ths. Phạm Huy Cường.

+ Phó phòng: CN. Bùi Xuân Anh

Thành lập: ngày 09 tháng 11 năm 2012

Tổng số nhân viên: 15

 • Thạc sỹ: 01
 • Đại học: 09
 • Cao đẳng: 02
 • Trung cấp: 03

Tổng số máy hoạt động trong bệnh viện hiện nay

 • Máy chủ: 03 chiếc trong đó (01 Backup server, 02 Server quản lý phần mềm).
 • Máy vi tính: 197 chiếc
 • 151 máy in các loại, 100% máy tính được kết nối và làm việc trong mạng Lan và Internet.

Nhiệm vụ chuyên môn:     

 • Tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, quản lý tài chính…đấu thầu mua sắm cung cấp hàng hoá, thiết bị thuộc lĩnh vực CNTT trong bệnh viện.
 • Duy trì các hoạt động CNTT, đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn thuộc lĩnh vực CNTT.
 • Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, bảo đảm kết nối thông tin liên tục giữa các khoa phòng trong bệnh viện và các đơn vị liên quan.
 • Tham gia nghiên cứu, xây dựng, phát triển các phần mềm ứng dụng cho bệnh viện.
 • Hướng dẫn đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng CNTT vào các hoạt động của bệnh viện cho cán bộ, viên chức của bệnh viện.
 • Xây dựng, phát triển các đề án, dự án CNTT.
 • Xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu cho bệnh viện.
 • Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT cho bệnh viện.

Tổ chức thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, nâng cấp các thiết bị CNTT cho các tổ chức, phòng ban trong toàn bệnh viện.